اینجا ایران نیست؛ تایلند است /فیلم

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجا مسجد روح الله در تایلند است که به خاطر علاقه حتی دعای “خدایا خدایا…” را بعد نماز فارسی می خوانند.

دانلود

منبع:

-جنبش سایبری ۳۱۳

bigtheme